The Brutally Solvating Formed-Tooth - The Crude Oil Blues

Laten we hopen van wel.

Morgen is dat kantoor natuurlijk gesloten en moet ik er niet echt op hopen om er nog wat van gedaan te krijgen en ook vandaag zal het niet al te eenvoudig zijn om nog iemand bij kant te kunnen krijgen die dergelijke documenten kan legaliseren en dus zal ik naar alle waarschijnlijkheid minstens tot volgende week moeten wachten om die papieren terug te kunnen krijgen en dan weet ik niet of ik nog wel optijd ga zijn met het insturen van al die papieren, maar laten we natuurlijk hopen van wel.